Inne

Co zawiera się we własności firmy?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą w formie spółki i chcąc ją sprzedać, dokonuje się tak naprawdę przeniesienia posiadanego prawa własności dotyczącego udziałów spółki na inną, konkretnie wskazaną osobę. Jest to czynność prawna, związana z określonymi konsekwencjami. Analizując dotyczące tego informacje trzeba zwrócić uwagę na dokładne pojęcia. Czym innym jest bowiem zbycie udziałów, będących w pełni w jednych rękach, a czym innym zbycie przedsiębiorstwa, którego formalnym właścicielem jest spółka. Sprzedaż spółki z o.o. musi więc przebiegać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konkretnego kontekstu.

Definicja i zakres własności przedsiębiorstwa

Definicję przedsiębiorstwa można znaleźć w 55 artykule kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego zapisami, jest to całość materialnych i niematerialnych elementów służących realizowaniu podjętej działalności gospodarczej. W tym zakresie mieści się wiele składników, w tym nazwa firmy czy inne oznaczenia. Są to także wszelkie materialne przedmioty, stanowiące własność. Może to więc być nieruchomość w postaci np. siedziby firmy czy jej magazynu, a także wszelkie towary, urządzenia i inne przedmioty. Sprzedaż spółki z o.o. może  dotyczyć też nich, więc należy je wycenić.

Inne składniki majątku firmy

Pojęcie majątku przedsiębiorstwa jest dość pojemne, obejmuje jeszcze wiele tematów. Zawiera się z nim wszelkie dokumenty dotyczące działalności, posiadanie zezwolenia i koncesje (na przykład na sprzedaż alkoholu, w przypadku sklepów), prawa autorskie, prawa majątkowe, środki finansowe oraz wierzytelności.